Helse Guru
Helse Guru - Helsekost og Velvære
Lundry sheets – vaskemiddel i ark, Oceans Breeze | 60 stk | Nature Team

Lundry sheets - vaskemiddel i ark, Oceans Breeze | 60 stk | Nature Team

Laundry Sheets - Ocean Breeze. Spar vand og CO2. Disse geniale ark til din vaskemaskine gør din tøj vask til en leg. De vejer intet, ikke tilsat vand og vej...
113,00 kr.
SKU 04-12103Category Tag

Beskrivelse

Laundry Sheets – Ocean Breeze.

Spar vand og CO2. Disse geniale ark til din vaskemaskine gør din tøj vask til en leg. De vejer intet, ikke tilsat vand og vejer derfor minimalt og fylder langt mindre på dine hylder. Det er helt enkelt at dosere, da du blot skal lægge ét ark ind i vasketromlen ved hver vask. Dvs. de 60 ark giver dig 60 vaske. Arket opløses og giver dig en ren tøjvask. Arkene er plantebaseret og lavet i Sverige. Kan også bruges ved håndvask. Denne udgave giver dit tøj en forfriskende duft af sol og sommer.

Sikkerhedsdatablad eller overensstemmelseserklæring. Find dokument her!

Brugsanvisning og forholdsregler:

Dette produkt er et vaskemiddel. Ved en normal fyldning tilsættes blot 1 ark i vaskemaskinen. For ekstra vaskekraft, tilsæt 2 ark. Ved ekstra stor fyldning, såsom sengetøj eller håndklæder tilsæt 3 ark.

Advarsel:

Farlig ved indtagelse. Forårsager hudirritation.

Kan forårsage allergisk hudreaktion. Forårsager alvorlig øjenirritation. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

Vask hænder grundigt efter brug. Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.

Bær beskyttelseshandsker/øjenbeskyttelse.

I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge.

VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand og sæbe.

VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.

Ved hudirritation: Søg lægehjælp.

Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.

Indholdet/beholderen bortskaffes til autoriseret genbrugsstation.

Opbevaring:

Opbevares utilgængeligt for børn.

Opbevares tørt og køligt. Undgå opbevaring ved direkte sollys.

Ingredienser:

Sodium Dodecyl Sulfate

Decyl Glucoside

Cocamidopropyl Betaine

Glycerol

Fatty Alcohol Polyglyco Ether

Water

Poly (vinyl alcohol)

Trisodium Citrate

Perfume

Søgeord: Tøjvask Nature Team

Yderligere information

Hus og hjem

Tøjvask

gtin

7350142570002

brand

Nature Team

Helse Guru
Helse Guru
Helse Guru

Helse Guru ApS

Cvr: 44000369

Hestedamsgade 5

8700 Horsens

Kontakt: butik@helse-guru.dk

tlf: 71 94 43 69

Butikkens åbningstider:

Man-Tors 10-17:30
Fredag 10-18:00
Lørdag 10-14:00
Søndag Lukket

Ophavsret - Helse Guru ApS 2023