Helse Guru
Helse Guru - Helsekost og Velvære
Laundry Sheets Fragrance Free 30 stk

Laundry Sheets Fragrance Free 30 stk

Vaskemiddel i ark uden duft. Laundry Sheets - Fragrance Free. Spar vand og CO2. Disse geniale ark til din vaskemaskine gør din tøj vask til en leg. De vejer...
66,00 kr.
SKU 04-12777Categories ,

Beskrivelse

Vaskemiddel i ark uden duft.

Laundry Sheets – Fragrance Free.

Spar vand og CO2. Disse geniale ark til din vaskemaskine gør din tøj vask til en leg. De vejer intet, ikke tilsat vand og vejer derfor minimalt og fylder langt mindre på dine hylder. Det er helt enkelt at dosere, da du blot skal lægge ét ark ind i vasketromlen ved hver vask. Dvs. de 60 ark giver dig 60 vaske. Arket opløses og giver dig en ren tøjvask. Arkene er plantebaseret og lavet i Sverige. Kan også bruges ved håndvask

Brugsanvisning og forholdsregler:

Dette produkt er et vaskemiddel. Ved en normal fyldning tilsættes blot 1 ark i vaskemaskinen. For ekstra vaskekraft, tilsæt 2 ark. Ved ekstra stor fyldning, såsom sengetøj eller håndklæder tilsæt 3 ark.

Advarsel:

Farlig ved indtagelse. Forårsager hudirritation.

Kan forårsage allergisk hudreaktion. Forårsager alvorlig øjenirritation.

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

Vask hænder grundigt efter brug. Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt. Bær beskyttelseshandsker/øjenbeskyttelse.

I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge.

VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand og sæbe.

VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ved hudirritation: Søg lægehjælp. Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.

Indholdet/beholderen bortskaffes til autoriseret genbrugsstation.

Ingredienser:

Sodium Dodecyl Sulfate

Decyl Glucoside

Cocamidopropyl Betaine

Glycerol

Fatty Alcohol Polyglyco Ether

Water

Poly (vinyl alkohol)

Trisodium Citrate

 

Yderligere information

Hus og hjem

Tøjvask

Mærkning

Parfumefri

gtin

7350142570033

Helse Guru
Helse Guru
Helse Guru

Helse Guru ApS

Cvr: 44000369

Hestedamsgade 5

8700 Horsens

Kontakt: butik@helse-guru.dk

tlf: 71 94 43 69

Butikkens åbningstider:

Man-Tors 10-17:30
Fredag 10-18:00
Lørdag 10-14:00
Søndag Lukket

Ophavsret - Helse Guru ApS 2023