Helse Guru
Helse Guru - Helsekost og Velvære
Desinfektionsmiddel Sonett | 500 ml

Desinfektionsmiddel Sonett | 500 ml

Desinfektionsmiddel på spray. Til desinfektion af arbejdsflader, udstyr og sanitet. Virksom mod alle svampe- og bakteriekim, såsom salmonella, colibakterier...
63,00 kr.
SKU 04-12169Category Tag

Beskrivelse

Desinfektionsmiddel på spray.

Til desinfektion af arbejdsflader, udstyr og sanitet. Virksom mod alle svampe- og bakteriekim, såsom salmonella, colibakterier og mug.

Sprayflaske kan genopfyldes.

Sikkerhedsdatablad eller overensstemmelseserklæring. Find dokument her!

Brugsanvisning og forholdsregler:

Er klar til brug. Kan bruges på alkoholresistente overflader. Desinfektionsmidlet påføres de på forhånd rengjorte redskaber og flader.

Indvirkningstid afhængig af virus, bakterie eller svamp (se emballage). Skyl efter med rent vand.

UFI: 236T-FWKJ-X10H-62FC

Fare: Meget brandfarlig væske og damp. Forårsager alvorlig øjenirritation. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.

Aktive stoffer:

Ethanol 70 % CAS 64-17-5

PR nummer: 2459051

Opbevaring:

Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme/gnister/åben ild. Rygning forbudt.

Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med de lokale/nationale regler.

Yderligere information

Hus og hjem

Rengøring

gtin

4007547323100

brand

Sonett

Helse Guru
Helse Guru
Helse Guru

Helse Guru ApS

Cvr: 44000369

Hestedamsgade 5

8700 Horsens

Kontakt: butik@helse-guru.dk

tlf: 71 94 43 69

Butikkens åbningstider:

Man-Tors 10-17:30
Fredag 10-18:00
Lørdag 10-14:00
Søndag Lukket

Ophavsret - Helse Guru ApS 2023